சீனா உருவாக்கியுள்ள புதிய பட்டு வீதி தந்திரோபாயம்

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2014.07.26, 2014.07.27 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) சமகால அரசியல், பொருளாதார காட்சி நிலைகள் கடந்த காலத்தைவிட மேலும் மாற்றமடைந்து வருகின்றது. பூகோளப் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுவரும் வீழ்ச்சியினால் சீனாவும் பாதிப்பினை எதிர் கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளது. பூகோள பொருளாதார Continue Reading →

சீன – தெற்காசிய உறவின் மையமாகும் இலங்கை

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2014.07.19, 2014.07.20 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) புதிய கரையோர பட்டுவீதி (Silk Road) சீனாவின் வர்த்தக தேவைக்காக உருவாக்கப்படவுள்ள போக்குவரத்து வலைப்பின்னலாகும். சீனாவின் மேற்குப் பகுதியிலுள்ள ஹன் டைனாஸ்ரி (Han Dynasty) பிரதேசத்தில் ஆரம்பித்து ஷின்ஷியாங் Continue Reading →

புவிசார் தந்திரோபாயமிக்க பிரதேசத்தில் இரண்டு நாடுகளின் நலன்சார்ந்த உறவு

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2014.07.12, 2014.07.13 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) 1952ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கும் சீனாவிற்குமிடையில் “இறப்பர்-அரிசி” ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட காலத்திலிருந்தே இருநாடுகளுக்குமிடையிலான சர்வதேச உறவு இராஜதந்திர மட்டத்தில் ஆரம்பமாகியது. 1971ஆம் ஆண்டு பதவியிலிருந்த அரசாங்கம் பின்பற்றிய சோசலிசக் கொள்கைக்கு Continue Reading →