ஆசிய- பசுபிக் பிராந்தியத்தில் சமநிலை உறவினைத் தேடும் இரு வல்லரசுகள்

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2013.10.26, 2013.10.27 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) ஆசிய- பசுபிக் பிராந்தியத்தில் தமக்கு இருக்கக் கூடிய அதிகூடிய நலன்களை பாதுகாப்பது தொடர்பாக ஐக்கிய அமெரிக்காவும் , சீனாவும் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. சீனா நீண்ட காலமாகப் பிரதேச Continue Reading →

இலங்கையிலும் பாடம் கற்ற ஐ.நா

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2013.10.19, 2013.10.20 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) ஐக்கியநாடுகள் சபை நிபுணர்கள் குழு 2011 ஆம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் 12 ஆம் திகதி பொதுச் செயலாளர் பான் கீ மூனிடம் (Ban Ki Moon) நியூயோர்க்கில் Continue Reading →

சமாதானம், சுயகௌரவம், நீதியுடன் வாழும் சூழல் உருவாக வேண்டும்

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2013.10.05, 2013.10.06 ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) இலங்கையின் இனமோதலுக்கான மூலகாரணங்களைக் கண்டுபிடித்து அதற்குப் பெருத்தமான அரசியல் தீர்வினைக் உருவாக்குவதில் எல்லாத் தரப்பும் இன்றுவரை தோல்வியடைந்திருந்தாலும், குறைந்தபட்ச அதிகாரத்தினைக் கொண்டு இயங்கும் ஏனைய மாகாண சபைகளைப் போன்று Continue Reading →