வலுவிழந்து போகும் இலங்கை – இந்திய சமாதான ஒப்பந்தம்

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2013.07.20, 2013.07.21ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது ) காலத்திற்கு காலம் பதவிக்கு வரும் அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் மனக்குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வாக்குறுதிகளை வழங்குவதும் பின்னர் அதனை நிறைவேற்றாமல் விடுவதும் வரலாறாகிவிட்டது. இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் Continue Reading →

தமிழ் மக்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்க மறுக்கும் இலங்கையின் அரசியல் கலாசாரம்

(தினக்குரல், புதிய பண்பாடு இதழில் 2013.07.27, 2013.07.28ஆகிய திகதிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டது ) இலங்கையில் மாகாணசபைகளை உருவாக்குவதற்கு இந்தியாவின் ஆதரவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட பதின்மூன்றாவது அரசியல்யாப்புத் திருத்தமானது இனமோதல் தீர்வில் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த திருப்பமாகும்.இலங்கை மக்கள் நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்வதற்குத் தேவையான பல அடிப்படை Continue Reading →